Estudioak

2 Plato:

A Platoa:

150m²(15x10x4m.)
Argiztapena.
Chroma.

B Platoa:

150m²(15x10x4m.)
Ziklorama.
Argiztapena.
Chroma.

Lau kamerarako errealizazio kontrola